Het bedrijvenpark van Greenib is ruim 11 hectare groot. Daarvan is 30.000 m² grond uitgeefbaar. De beschikbare grond kan vrij ingedeeld worden.

BESTEMMINGSPLAN
Het bestemmingsplan is gericht op beperking van milieuhinder tot categorie 3 bedrijven. Er is een maximale bebouwingshoogte voor de kavels aangegeven van 13 meter bij een bebouwingspercentage van 85% van het terrein.