Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Greenib Onroerend Goed B.V. (hierna G.O.G) verwerkt voor haar klanten en relaties.
Indien u een overeenkomst aangaat of andere persoonsgebonden gegevens verstrekt, geeft u G.O.G. uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van het onderstaande.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een medewerk(st)er van G.O.G, gevestigd aan Oosteinde 34 te 2361 HE Warmond, bereikbaar via het telefoonnummer: 071- 305 0280 of via het algemene e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwerking
In het kader van een overeenkomst of anderszins kán G.O.G. een of meerdere van onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geslacht;
 • (post)adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailgegevens;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor de overeenkomst die
wordt aangegaan of het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt.

Doel
Het doel is altijd de overeenkomst of andere afspraak die concreet gemaakt is tussen de relatie/klant en de medewerk(st)er van G.O.G. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Met uitzondering van daar waar een wettelijke, gereglementeerde of professionele verplichting bestaat om uw persoonsgegevens door te geven (b.v. aan de Belastingdienst) of om onze rechten, eigendommen, of veiligheid van onze onderneming, werknemers of anderen te beschermen. De gegevens kunnen binnen G.O.G. wel gebruikt worden door andere medewerkers.

Opzegging en intrekking
Betrokkene kan altijd zijn/haar gegevens laten verwijderen. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend per post of per e-mailbericht, zie contactgegevens.

Bewaartermijnen
G.O.G bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien overeenkomsten van G.O.G een lange doorlooptijd. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie, echter wel persoonsgebonden informatie.
Het is betrokkene altijd toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een maximale periode te bewaren.

Beveiliging
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft G.O.G. een streng en strikt beleid omtrent veiligheid. Voor de totstandkoming van een project of overeenkomst kan contact noodzakelijk zijn met een derde. Het betreft bijvoorbeeld een taxateur, jurist, gemeente et cetera. Betrokkene is hiermee bekend en realiseert zich dat verantwoordelijke uitsluitend noodzakelijke informatie deelt en verantwoordelijke geen zicht en grip heeft op de verwerking van die gegevens door derden.

Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen

 • Via het algemene e-mailadres kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
 • Mocht bezwaar gewenst zijn tegen de verwerking van de persoonsgegevens, kan dit altijd gericht worden aan het algemene e-mailadres.
 • Mocht een klacht ingediend moeten worden, kan een e-mail verzonden worden aan het algemene e-mailadres.
 • Alle overige vragen en toelichtingen die gewenst zijn, kunnen aan het algemene e-mailadres verzonden worden.

Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen één maand. Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en zal afhandeling binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is altijd terug te vinden via onze website www.gogbv.nl

Contactgegevens
Greenib Onroerend Goed B.V.
Oosteinde 34, 2361 HE Warmond
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.gogbv.nl