Greenib Business Park is een uniek bedrijvenpark. De nadruk ligt in tegenstelling tot andere bedrijventerreinen op ‘Park’. Uiteraard zonder de belangen van de gevestigde bedrijven uit het oog te verliezen. De groene omgeving en ruime opzet zorgen voor een prettige werkomgeving.

Het bedrijvenpark is tot stand gekomen op van oorsprong agrarische gronden. De zorgvuldige ontwikkeling van het terrein heeft ervoor gezorgd dat het landschappelijke karakter behouden is gebleven, waardoor dit park zich onderscheidt van andere bedrijventerreinen. De gevestigde bedrijfsgebouwen zijn verschillend van karakter en grootte. Een onderneming die zich vestigt op het terrein kan zijn eigen identiteit creëren in de huisvesting. Voor de eigenaar zijn hoogwaardige architectuur en hoge bouwkwaliteit belangrijk. Net als de bebouwing is ook het aanwezige groen divers van aard. Op het terrein wisselt een polderkarakter met wilg af met tuinachtige beplantingen van heesters en naaldbomen. Door het gebied lopen verschillende watergangen die aansluiten op omliggende sloten.

Belangrijkste kenmerken van het park:

  • Strategisch gelegen in het hart van de Randstad
  • Uitstekend bereikbaar per auto (A44) en openbaar vervoer
  • Veel groen, water en ruimte
  • Kwalitatief hoogwaardige bebouwing
  • Milieucategorie 2 en 3
  • Goede parkeervoorzieningen
  • Optimaal beveiligd
  • Servicegericht parkmanagement aanwezig

Beschikbare kavels

Het bedrijvenpark van Greenib is ruim 11 hectare groot. Daarvan is 30.000 m² grond uitgeefbaar. De beschikbare grond kan vrij ingedeeld worden.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gericht op beperking van milieuhinder tot categorie 3 bedrijven.
Er is een maximale bebouwingshoogte voor de kavels aangegeven van 13 meter bij een bebouwingspercentage van 85% van het terrein.